New registration

Login
Password

Česká piškvorková liga

1.1. Česká piškvorková liga (CPL) je soutěž v piškvorkách. CPL se můžou účastnit všichni hráči žijící v České a Slovenské republice (včetně cizinců) a všichni čeští hráči žijící v zahraničí.

1.2. Férové jednání i hra a současně dodržování společenských zásad patří mezi základní principy CPL a jsou vyžadovány do všech hráčů.

1.3. K účasti v CPL je nutné mít registraci na herně http://www.playfive.net. Dále se registrovat na stránce cz.euroleague.cz se stejnou přezdívkou, jako na herně. Všichni hráči musí uvést pravé jméno, email a přezdívku, kterou budou používat při hraní v CPL.

 

Herní systém

2.1. Herním systémem používaným v CPL je švýcarský systém, hráno bude celkem 8 kol.

2.2. Začátek CPL je stanoven organizátorem na vybrané pondělí.

2.3. Každé kolo začíná v pondělí, trvá 21 dní a končí v neděli ve 24:00. Ve výjimečných situacích (rozhodnutí komise, začátek ligy apod.) může být kolo zkráceno či prodlouženo.

2.4. Všechny hry musí být odehrány na serveru http://www.playfive.net, po dobu CPL je zakázáno změnit přezdívku používanou k odehrání her na serveru http://www.playfive.net

2.5. Vítězem CPL je hráč s nejvyšším počtem dosažených zápasových bodů, v případě shodného počtu bodů budou využita druhotná kritéria. Kritéria jsou seřazena v pořadí - Celkový počet vyhraných zápasů, Celkový počet vyhraných her, Median-Bucholz, Bucholz.

 

Systém vzájemného zápasu

3.1. V každém kole je vylosována vždy dvojice hráčů, kteří hrají proti sobě. Pokud je hráč lichý, obdrží automatický bod (tzv. „BYE“).

3.2. Vzájemný zápas dvou hráčů se skládá ze čtyř hraných her. Za každou vyhranou hru obdrží hráč jeden bod, za remízu půl bodu.

3.2.1.      Pokud jeden z hráčů získá alespoň 2,5 bodu ze čtyř možných, vzájemný zápas tím vyhrává.

3.2.2.      Pokud po čtyřech hrách dosáhnou oba hráči shodného počtu bodů (tj. 2 body), vzájemný zápas končí remízou.

3.3. Hraje se dle pravidel České federace piškvorek a renju, hlavním pravidlem je swap2.

3.4. Nastavení stolu: pravidlo swap2, bodovaná hra, zákaz vracení tahů, veřejný stůl. Časový limit pro hry je 10 minut + 3 sec/hráče.

 
Třídenní pravidlo

4.1. Datum zápasu závisí na dohodě obou hráčů, kteří v daném kole proti sobě hrají. Zápas musí být odehrán během kola, ve kterém hráči proti sobě hrají (není-li definováno jinak).

4.2. Hráči nabízí datum a čas zápasu volně prvních sedm dní. Není definováno, který hráč musí nabídnout datum zápasu jako první.

4.3. Pokud ani jeden z hráčů nenavrhne termín zápasu během prvních sedmi dní (do 24:00 první neděle), pak každá první nabídka podaná od osmého dne (pondělí 00:01) je automaticky přijatá.

4.4. Pokud ani jeden z hráčů nenavrhne termín zápasu během prvních čtrnácti dní (do 24:00 druhé neděle), pak je automaticky přijato datum určené těmito pravidly, tzv. admin date (viz níže).

4.5. Čas zápasu musí být v časovém pásmu, které souhlasí s časovým pásmem serveru piskvorky.net.

4.6. Časový odstup navrhnutého termínu od času podání návrhu musí být delší než 72 hodin.

4.7. Pokud jeden hráč navrhne termín zápasu, druhý hráč má právo tento termín přijmout či odmítnout.

4.7.1.      V případě odmítnutí současně navrhuje jiný termín zápasu. Bez návrhu nového termínu zápasu není odmítnutí platné.

4.8. Pokud ani jednu z akcí (popsaných v bodě 4.7 a 4.7.1) neuskuteční během 72 hodin od času podání návrhu, je termín navržený prvním hráčem automaticky přijat.

4.9. Není dovoleno nabízet termín zápasu během posledních 72 hodin každého kola (poslední pátek, sobota a neděle).

4.9.1.      Je povoleno pouze přijmout nabízený termín zápasu a to pouze během posledního pátku. Pokud je návrh odmítnut, automaticky se hraje v admin date. Pokud nabídka není přijatá, také se automaticky hraje v admin date.

4.10. Pokud jeden z hráčů potřebuje změnit již přijatý termín zápasu, může navrhnout tzv. withdraw a současně navrhnout jiný termín. Druhý hráč může withdraw přijmout či odmítnout, ale musí tak učinit do 72 hodin od času podání withdraw. Pokud tak neprovede, je withdraw automaticky přijato.

4.11. Admin date je stanoveno na poslední neděli každého kola v 18:00.

4.12. K domlouvání termínů je používána pouze volba Match Date.

 
Začátek a průběh zápasu

5.1. Začátek zápasu smí být odložen maximálně o 10 minut od přijatého termínu (20 minut v případě admin date).

5.2. Pokud se jeden z hráčů nedostaví, jeho protihráč vyhrává celý zápas kontumačně 4:0. Musí si však zajistit svědka či sejmout printscreen obrazovky pro případ soupeřova nesouhlasu. O nedostavení se soupeře napíše na Fórum -> Nedostavil se souper. Organizátor na konci kola vyplní +/- podle záznamu ve fóru.

5.2.1. Pokud hráč, který se nedostavil projeví zájem, lze se domluvit na náhradním termínu. K tomu slouží Fórum -> Navrhování termínu.

5.3. Pokud ani jeden z hráčů není přítomen v odsouhlaseném termínu, potom oba hráči prohrávají kontumačně a získávají 0 bodů.

5.4. Pokud je server piskvorky.net mimo provoz, oba hráči vyčkají 30 minut. Pokud ani poté nezačne server fungovat, platí následující body 5.4.1 a 5.4.2.

5.4.1.      V případě, že do konce kola zbývá 9 a více dní, hráči musí najít náhradní termín zápasu. Pokud se tak nestane, platí admin date.

5.4.2.      V případě, že zbývá méně než 9 dní do konce kola, oba hráči se mohou pokusit najít náhradní termín zápasu. Pokud se tak nestane, oba hráči obdrží 0,5 bodu.

5.5. Pokud je server piskvorky.net mimo provoz a již byly odehrány nějaké hry zápasu, potom platí body 5.4.1 a 5.4.2.

5.6. Po odehrání zápasu musí jeden z hráčů vyplnit výsledky a druhý je odsouhlasit v odkazu Match result.

 
Komise

6.1. Komise dohlíží nad správným průběhem ČPL, dodržováním pravidel, posuzuje, řeší problémové situace a jiné. Komise má tři členy.

6.2. Rozhodnutí komise je platné v případě, kdy alespoň dva členové komise hlasují jednotně.

 
Pravidla fair play

7.1. Je zakázáno používat jakékoli pasivní či aktivní formy piškvorkových či renju materiálů či nápověd během zápasu (mj. piškvorkové a renju knihy, databáze, články, programy, streamy a pod.)

7.2. Hráč nesmí během zápasu rozebírat vlastní hry s ostatními hráči či diváky, nesmí je požádat o pomoc (týká se pouze hry).

7.3. Hráč se musí chovat slušně, nesmí nadávat ani používat sprosté slova vůči svému protihráči.

7.4. Je zakázáno rušit hrající hráče, je zákázáno „hovořit“ během hry, do chatu mohou vstupovat pouze aktuálně hrající hráči daného stolu.

7.5. Pokud hráč hraje hru, nesmí být současně přítomen na žádném jiném stole.

7.6. Je zakázáno komentovat hru, dokud hra není ukončena.

7.7. Pokud to je možné, musí se hrající hráč vyvarovat zdánlivého opuštění místnosti, tzv. zešednutí své přezdívky na herním stole.

 
Obvinění z podvádění

8.1. Pokud nějaká osoba podezřívá hráče z používání programu, musí komisi zaslat alespoň deset her hraných v CPL ve formátu *.lib (program RENLIB).

8.2. Dále musí názorně zdůvodnit, proč se domnívá, že dotyčný hráč používá program (pro jaké tahy využil program, do jakého tahu apod.)

8.3. Současně musí odeslat program(y), o kterých je přesvědčen, že obviněný hráč používá.

8.4. Komise následně zanalyzuje zaslané hry a rozhodne.

8.5. Pokud nebudou splněny body 8.1 – 8.3, komise se nebude obviněním zabývat.

 
Rozhodnutí a tresty

9.1. Pokud dva a více členů komise rozhodne, že hráč porušil pravidla, bude dotyčný hráč potrestán trestnými body dle níže přiložené tabulky.

9.2. Komise musí rozhodnout nejpozději do 24 hodin od skončení kola. Pokud komise nerozhodne, právo na rozhodnutí má organizátor CPL.

 
Všeobecné informace

10.1. Organizátoři si vyhrazují možnost udělit výjimku z pravidel, pokud to bude situace vyžadovat. Toto je možné pouze ve výjimečných případech.

10.2. Pokud hráč neodehraje tři zápasy, resp. jeho zápas bude prohrán kontumačně („-„), je vyloučen z CPL.

 
 

Příloha
Trestné body a potrestání

 

 

11.1. Každý hráč může obdržet trestné body (viz tabulka).

11.2. Pokud je hráč potrestán, trestné body nutné pro potrestání jsou smazány.

11.3. Pokud hráč obdrží více trestných bodů než je potřeba pro potrestání, zbylé body nejsou smazány.

11.4. Trestné body jsou smazány na konci CPL.

11.5. Pokud hráč dosáhne 15 trestných bodů, je mu udělena kontumační prohra v následujícím kole.

 
Trestné body
pravidlo
porušení
počet trestných bodů

1.3

falešné osobní údaje
5

2.4

užití jiného nicku ke hře
5

7.1

použití knih, programu, databází apod.

5-15

7.3

špatné chování
5-10

7.2, 7.6

napovídání ve hře
5-10

7.4

mluvení v místnosti
3

7.5

přítomnost hrajícího hráče na jiném stole

5

7.7

zšednutí přezdívky
5-10